Kezdőlap
https://epuletgepesztechnikustanfolyam.hu/

Részlet az épületgépész technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1.   AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 582 01
 
Szakképesítés megnevezése: Épületgépész technikus
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítésselbetölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3116 Gépésztechnikus Építész-, épületgépész technológus
3.1.3. Gépipari mérnökasszisztens
3.1.4. Hőerő-gépészeti technikus
3.1.5. Hűtő és klíma technikus
3.1.6. Szellőzéstechnikus
3.1.7. Szellőztetési technikus
3.1.14. 3213 Építőipari szakmai irányító, felügyelő Felelős műszaki vezető, építőipar
 
 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
Épített létesítmények épületgépészeti ellátó és komfort rendszereinek komplex szemléletű telepítés-előkészítése, telepítése, beüzemelése
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-    szakáganként feldolgozni és ellenőrizni a terveket, megismerni a rendszereket és rendszerelemeket
-    egyeztetni a tervvel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket, kiegészíteni a tervdokumentációkat
-    meghatározni és elvégezni a munkával kapcsolatos szervezési feladatokat
-    összeállítani az ajánlati dokumentációt, kidolgozni a vállalási árat, a vállalkozási szerződéstervezetet
-    kialakítani a kivitelezés munkahelyi feltételeit, részletes ütemtervet készíteni
-    javaslatot tenni a beszerzési forrásokra, alvállalkozói szolgáltatásokra
-    átvenni-átadni a munkaterületet, irányítani a kivitelezést és biztosítani a munka szakmai ellenőrzését
-    ellenőrizni a szakmunkások képesítését, gyakorlati bemutatást, oktatást végezni
-    kezelni a kivitelezés dokumentumait, az építési naplót, ellenőrizni szakáganként a tervszerinti megvalósulást, a készre-szerelést
-    biztosítani az üzembe helyezés és beszabályozás feltételeit, összehangolni az üzembe helyezési és beszabályozási tevékenységeket
-    lefolytatni a próbaüzemet, megszervezni az üzemeltető oktatását
-    átvenni és dokumentálni az alvállalkozói szolgáltatásokat, összeállítani az átadás-átvételi dokumentációt
-    közreműködni az építési hatóság és a szakhatóságok felé a számukra szükséges dokumentációk benyújtásában, elfogadásában, hatósági bejárások megszervezésében
-    végrehajtani az átadás-átvételt, lezárni az adott projektet
-    tervezni és irányítani az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, megtervezni és ütemezni a diagnosztikai vizsgálatokat, a hatósági méréseket
 
Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 582 01 Létesítményi energetikus szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 35 582 02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés-ráépülés
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok
4.4. 10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés
4.5. 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret
4.6. 10206-12 Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika
4.7. 10205-12 Épületgépész ellátó rendszerek
4.8. 10207-12 Épületgépészeti komfort rendszerek
4.9. 10208-12 Vezetési és szervezési ismeretek
4.10. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.11. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.12. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
 
 
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok szóbeli
5.2.4. 10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés gyakorlati
5.2.5. 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret szóbeli
5.2.6. 10206-12 Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika írásbeli
5.2.7. 10205-12 Épületgépész ellátó rendszerek írásbeli
5.2.8. 10207-12 Épületgépészeti komfort rendszerek írásbeli
5.2.9. 10208-12 Vezetési és szervezési ismeretek írásbeli
5.2.10. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.11. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.12. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése, bemutatása
 
A vizsgafeladat ismertetése: Tervdokumentáció alapján létesítmény kivitelezési és beüzemelési ütemterve elkészítése, beszállítói és szolgáltatói szerződések kidolgozása. Záródolgozat ismertetése, vizsgabizottság ehhez kapcsolódó kérdéseinek megválaszolása.
 
 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% (készítés 25%, bemutatás 15%)
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Létesítmény légtechnikai/hidraulikai rendszerének beszabályozása, berendezések beüzemelése
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott létesítmény kiviteli tervdokumentációja alapján beszabályozási részlettervek kidolgozása, a készülékek beüzemelése, beszabályozás végrehajtása, tevékenységek, mérések dokumentálása
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépész technikus komplex szóbeli vizsga
 
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi kérdéseket tartalmazzák:
létesítmények kivitelezésének előkészítése, szerződéses rendszer létrehozása
kivitelezés irányítása, ütemezése, szakmai felügyelete
beüzemelés, beszabályozás ellenőrzése, végrehajtása
adminisztratív feladatok témaköreit
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
 
 

A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.Részlet az épületgépész technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből